fbpx
Forside » Væggelus

Væggelus og alt om emnet er her samlet i ét resumé. Du bliver introduceret til de vigtigste artikler, og du kan hurtigt orientere dig ud fra overskrifterne, der belyser temaet i de forskellige beskrivelser. Altså; Læs en kort opsummering og klik dig videre. Du har derefter masser af muligheder for at fordybe dig i det enkelte, mere tilbundsgående materiale om specifikke emner, der vedrører disse plagsomme insekter.

Illustration af væggelus. Kilde: pestium.dk
Illustration af væggelus.
Kilde: Pestium.dk

Anslået læsetid: 10 Minutter

Væggelusens oprindelse

De 75 arter, vi kender i dag, har en langstrakt historie, der løber mange millioner år tilbage i tiden. De første eksemplarer er fundet som fossiler, og ud fra studier kan man konstatere at arten er opstået med fremkomsten af varmblodede dyr for ca. 300 millioner år siden. Ved at studere huler og fossile spor har man kunnet fastslå, hvornår mennesket første gang blev belemret med væggelus. Læs mere om, hvorledes de oprindeligt foretrak at suge blod fra flagermus, men overgik til mennesket, da både menneske og flagermus pludselig kom til at leve sammen i huler.

Fakta: Væggelus foretrækker temperaturer imellem 25-28 grader. Udvikling går i stå, hvis temperaturen kommer under 13 grader.

Komplet artikel: Væggelusens oprindelse.

Historiske fakta

Væggelus har igennem tiden været tilskrevet mangt og meget. Blandt andet nævner Aristoteles væggelus som et middel mod slangebid. Tyske kilder nævner dem i 1100-tallet og første beskrevne kilder fra Frankrig er omkring 1300. I Danmark ser vi dem første gang omkring 1600-tallet. Siden da er det lykkedes at have en effektiv bekæmpelsesstrategi, hvor man bl.a. efter 2. verdenskrig anvendte DDT. Et bekæmpelsesmiddel, der effektivt sørgede for, at bestandene blev mindre og mindre. Dette holdt ved indtil omkring 1970, hvor der skete en pludselig stigning, som kunne henføres til arbejdskraftens frie bevægelighed på tværs af Europa. I dag er insektet i kraftig fremvækst, ikke kun på grund af fri bevægelighed, men i høj grad også på grund af, at dyrene har udviklet resistens overfor flere insekticider.

Fakta: Væggelus er ligeglade med personens- eller omgivelsernes hygiejniske tilstand. Det er en myte, at rengøring forhindrer infektion.

Komplet artikel: Historiske fakta om væggelus

Sådan ser væggelus ud

Mange mennesker fejlbedømmer ofte, når de vil identificere væggelus. Ofte er årsagen den slående lighed, der er, med andre insekter; Herunder andre tæger, lus og lopper. Men, man kan med relativt få regler bestemme, om der i det enkelte tilfælde er tale om en væggelus. Eksempelvis har de ingen dækvinger, hvilket andre nære slægtninge indenfor tægernes stamtræ besidder.

Fakta: Væggelus er rødbrune, flade og ca. 4-5 mm lange og 2-3 mm. Brede. Kropsformen er oval. Tægen har 6 ben, 3 par.

Komplet artikel: Billeder af væggelus

Væggelus lever af blod

I dag lever væggelus af blod fra mennesker. Også fra dyr, men de foretrækker klart menneskeblod. Under optimale omstændigheder tager væggelusen føde til sig omkring 1 gang om ugen. Den lever gerne i nærheden af offeret, men aldrig på, som eksempelvis lus og lopper.

Tægen har en snabel, der ganske komplekst er sat sammen af forskellige munddele. Der udskilles et sekret, som virker lokalbedøvende på offeret, som derfor ikke opdager, de stikker og suger blod. Når væggelusen spiser, tager det omkring 5-10 minutter at fylde mavesækken op med blod. Derefter løsner væggelusen sit tag og kravler væk. Ofte er der i denne proces efterladenskaber, som ses på lagen og seng som små, sorte ’blækklatter’. Er man hård inficeret vil klatterne ophobe sig og blive til enklaver. En entydig indikator for deres tilstedeværelse.

Fakta: Væggelus er lyssky. Et stik tager omkring 5-10 minutter.

Komplet artikel: Hvad lever væggelus af?

Spreder de sygdomme?

Der kan både spores bakterier og vira på væggelus. Alligevel har man i Danmark endnu ikke kunnet påvise, at de har fungeret som transmitter af sygdomme til mennesker. I andre dele af verden er en art dog med til at sprede Chagas sygdom.

Fakta: Enkelte arter af væggelus kan sprede Chagas sygdom

Komplet artikel: Spreder væggelus sygdomme?

Hvordan ser et bid eller stik fra væggelus ud?

Der er forskel på, hvordan man reagerer på stik. De fleste får en allergisk reaktion fra de fremmede proteiner, der er i væggelusens sekret, der benyttes som ’bedøvelse’, for at værtsdyret ikke mærker stikket. Resultatet er ofte et kløende, rødt udslet. Enkelt har slet ingen reaktion, men for de fleste vil stik vise sig som røde plamager. De kan ligne bitte-små myggestik. I modsætning til lopper, der gerne skal have modstand for at kunne stikke, vil de vælge steder på kroppen, hvor huden er blottet og tynd.

Fakta: Stik fra væggelus klør, fordi deres spyt fremkalder en allergisk reaktion

Komplet artikel: Hvordan ser et væggelus bid eller stik ud?

Hvordan formerer de sig?

Hos insekter finder man ikke blodårer, som vi kender biologien fra pattedyr. Væggelusens blod flyder frit imellem organerne, og bliver deraf en del af processen omkring væggelusens formeringscyklus. En hun modtager sæd fra en han ved at hannen gennemborer hunnens hudskelet. Derefter indsprøjtes sæden, som blandes med hunnens blod. Den makabre proces, hvor hunnens exoskelet penetreres for at efterlade sæd i hunnens blod kaldes traumatisk insemination. Hunnens blod transporterer efterfølgende sæden med rundt i kroppen, hvor det til sidst ender i et par udposninger på hunnens æggeleder.

Fakta: Ved stuetemperatur klækker æg fra væggelus efter 10-11 dage.

Komplet artikel: Hvordan formerer væggelus sig?

Fra æg til voksen

En del insekter, der benytter sig af exoskelet-struktur, vokser i usynlige faser. Det betyder, at nymfen adstadigt vokser, men at det udefra ikke ses, da exoskelettet ikke ændre sig i takt med denne udvikling af væggelusens indre. I stedet for vil væggelusens i flere faser, når til punkter, hvor exoskelettet skal skiftes ud. Forvandlingen fra æg til nymfe er således den største forandring, rent udseensmæssigt. Når unge nymfe først er ude af ægget, vil den allerede have sin form, der følger den helt til voksenlivet. Der er dog forskel på farve og størrelse.

Fakta: En væggelus skal suge blod op til udskiftning af exoskelet.

Komplet artikel: Fra æg til voksen væggelus

Hvad er optimale forhold?

Væggelus er koldblodede. Det gør dem afhængige af, at omgivelserne temperaturmæssigt er optimale i forhold til både udviklingsproces og til deres aktivitetsniveau. Da de oprindeligt stammer fra et subtropisk klima, er den optimale temperatur i omgivelserne ca. 27 grader Celsius. Ved denne temperatur udvikles både æg og nymfer hurtigst. I en nedadgående temperaturkurve, vil udviklingen bremse og ved ca. 10 grader helt stoppe. Også mængden af føde har indvirkning på denne proces. Er de udsat for lave temperaturer, der kommer under 0 vil de kunne overleve 5-7 dage ved minus 10 grader Celcius og 2-3 dage ved -18 grader Celsius. Ved høje temperaturer ændrer overlevelsesgraden sig som funktion af tid sig betragteligt. Kommer temperaturen op omkring 45 grader Celsius vil insekterne dø i løbet af 30 minutter.

Fakta: Væggelus kan være 1 år om at udvikle sig fra nymfe til udvokset individ, hvis temperaturen er lav.

Komplet artikel: De mest optimale forhold for væggelus

Hvor finder man dem?

Væggelus er ikke solitære insekter. Det betyder, at de vil optræde i folk. De opholder sig ikke på værtsdyret, men i nærheden. Gode skjulesteder i boligen er revner og sprækker i trægulve. Det kan også være syninger i madrasser eller knaphuller i dynebetræk. Generelt vil de forsøge at være så tæt på fødekilden som muligt. Det natligt aktive insekt kan tage ophold i revner i tapet, hvorfra de tager afsæt, når de går på nattevandring for at søge føde. Feromoner udskilles og er med til at markere steder, hvor kolonier har gode levebetingelser.

Fakta: Væggelus kan udskille feromon, som signalerer til andre, at her er godt at være.

Komplet artikel: Hvor finder man væggelus?

Hvordan bliver man smittet med væggelus?

Væggelus opholder sig kun på mennesker, når de suger blod. Derfor smitter de IKKE fra menneske til menneske, som man kender det fra eksempelvis lus og lopper. De bliver ikke nødvendigvis aktive med det samme, de kommer ind i boligen. Derfor kan der gå et stykke tid fra boligen er inficeret til man begynder at opleve generne. Typisk kommer de med bagage fra ferie. Værtsdyr som hund og kat kendes ikke som transportmedie. Derimod kan flagermus have væggelus. Er der flagermus i eksempelvis loftsrum i etageejendomme, da vil insektet langsomt bevæge sig ned igennem boligens installationer og rørføringer. Specielt, hvis ejendommen i forvejen er inficeret. Væggelusens udskillelse af feromoner vil signalere, at det er ’værd’ at forlade eksisterende fødekilder.

Fakta: Højsæson fra juni til november (De varme måneder)

Komplet artikel: Hvordan får man væggelus?

Forebyggelse og bekæmpelse af væggelus

Hovedkilder til infektion er hoteller, der er inficerede. Gæsterne får dem med hjem i kufferterne. Man vil i løbet af få minutter kunne konstatere, om bagage er inficeret, hvis en væggelushund får lov til at gå bagagen efter. Ofte er denne præventive form langt billigere og mindre omstændigt, end hvis man først skal have iværksat en egentlig bekæmpelse af væggelus i hjemmet. Kendte midler mod lopper eller myg er ikke effektive imod dem. Har du mistanke om- eller kan konstatere bid efter en overnatning på et hotel, da sørg for at vaske tøjet – INDEN – du tager det med ind i boligen. Kufferter skal også behandles, evt. med sprøjtemiddel. En frysning af bagagen i mere end 7 dage ved minus 18 graders celsius vil være den sikreste vej til at sikre, at eventuelle væggelus og æg er døde.

Fakta: Hunde kan trænes til at snuse sig frem til levende væggelus.

Komplet artikel: Forebyggelse imod væggelus

Bekæmpelsesmidler

Der findes i dag ingen egentlige, effektive midler, der kan købes af private til bekæmpelse af væggelus. I starten af 1940’erne kom de første syntetiske insektgifte til. Det mest velkendte var DDT. Forskellige derivater er igennem årene udviklet, men er igen blevet gjort forbudt, da insekterne blot udviklede resistens. Et forskerhold fra Statens Skadedyrslaboratorium udførte i 2008 en undersøgelse, der netop påviste resistens.

Almindelig rengøring og renholdelse stresser insekterne og fjerner da også både væggelus og æg. Dog skal rengøringsartikler bortskaffes efter brug, da dyrene blot vandrer fra eksempelvis, støvsugerbeholder og tilbage i boligen, hvis poser deslige ikke bortskaffes. Endvidere skal der ikke mange æg til at en bestand hurtigt vil blomstre igen.

Fakta: Man kan IKKE bruge loppespray til at bekæmpe væggelus med.

Komplet artikel: Bekæmpelsesmidler til væggelus

Behandling imod væggelus

Der findes forskellige metoder til bekæmpelse af væggelus. Inden man indleder behandlingen, skal man tage stilling til, hvilke områder i boligen, det drejer sig om. Mange behandlingsformer henvender sig til forskellige arealer. Eksempelvis kan varmebehandling af et helt hjem være en ganske stor opgave. Og kuldebehandling kan i sagens natur kun udføres på flytbare genstande, ofte kun beklædning, der kan kommes i en fryser. Der kan anvendes sprøjtemidler, der er ufarlige for mennesker. Og der findes økologiske muligheder, som eksempelvis Diatomé-jord, der er et ekstremt fint sediment af kiselalger, der er knust til pulver. Denne jordtype, diatomit, kan anvendes som pudder. Pudderet ødelægger væggelusens meget fine vokslag, der beskytter hudskelettet. Derved dehydrerer væggelusen. Også andre typer af skadende insekter som flåter, lopper, lus og mider kan bekæmpes med denne type pudder.

Fakta: Forsteninger efter kiselalger kan anvendes i pudderform til bekæmpelse af væggelus

Komplet artikel: Behandling imod væggelus

Hvem skal betale?

Der er forskellige faktorer, der er afgørende for, hvem der skal betale for forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr. Rotter skal eksempelvis anmeldes til kommunen. Og bor du i privatejet beboelse er du dækket via din ejendomsskattebillet. Dermed vil du kunne ringe til din lokale kommune og anmelde rotter. Derefter vil kommunen sende en skadedyrsbekæmper ud til dig, som derefter vil opstarte bekæmpelse af rotter. Og det vil ikke koste dig noget ud over det du én gang har betalt via ejendomsskatten. Er du plaget af væggelus og bor i egen bolig, da skal du selv betale for bekæmpelse af væggelus. Bor du der imod til leje, da skal du melde problemet til din udlejer. Det er da op til din udlejer at betale for bekæmpelse. Dette såfremt, du bor i etagebyggeri, hvor der er flere enheder til leje. Undlader du at anmelde observationer, kan du faktisk gøres erstatningsansvarlig.

Fakta: I almene udlejningsejendomme er det udlejer, der skal betale for bekæmpelse af væggelus

Komplet artikel: Hvem skal betale for bekæmpelse af væggelus

Flere artikler

Du kan herunder se alle vores artikler, der omhandler forskellige aspekter, når det kommer til væggelus. Et ganske omfattende register, der behandler flere aspekter, såsom diagnosticering af væggelus i forhold til andre generende insekter. Du kan få svar på mange spørgsmål om dyrene, men også kan være med til at belyse andre problemer og følgevirkninger, der kan opstå i forbindelse med infektion af væggelus. Også artikler om væggelusens anatomi, biologi og mønstre for fødeindtag. I det hele taget en ret omfattende samling af tekster.

De mest optimale forhold for væggelus

Hvilke betingelser er gode for væggelus? De bedste betingelser for væggelus er, når temperaturen er 27 grader celsius. Ved denne temperatur tager det kun 1 måned for et æg at…

Væggelusens anatomi

Væggelus kaldes ofte for ”væglus” i daglig tale. De er rødbrune, ovale og vingeløse. De er flade og kan gemme sig i små huller og revner. Formen på kroppen ligner…

Bid fra væggelus

Væggelus lever udelukkende af blod. Væggelus bider mennesker, men i modsætning til andre insekter, bærer væggelus ikke på sygdomme, som smitter mennesker. Sådan identificerer du et bid Væggelus efterlader spor…

Bid fra væggelus eller bid fra myg?

Man kan skelne mellem et bid fra en væggelus og et myggestik på flere parametre. Der er forskel på, hvor på kroppen insekterne bider, og mønstret på biddene. Generelle symptomer…

Væggelusens efterladenskaber

Sådan identificerer du væggelusens afføring En af de bedst måder at identificere et skadedyr er ved at lede efter dets afføring. Hvis man finder efterladenskaber på madrassen, er det et…

Væggelusens livscyklus

Hvor længe lever væggelus? En væggelus lever normalt mellem fire og seks måneder, men hvis den lever koldt og har meget lidt mad, kan den leve helt op til et…

Væggelus eller lopper?

Kan væggelus springe eller hoppe? Væggelus har ikke så kraftige bagben som lopper. De kan derfor ikke generere den kraft, der skal til – og kan derfor hverken springe eller…

Væggelus eller lus?

Er det lus eller væggelus? Begge insekter er små parasitter, der lever af blod fra mennesker, og derfor kan det være svært at skelne mellem et angreb fra lus og…

Væggelus eller fnat?

Forskelle mellem fnat og væggelus Begge insekter er afhængige af mennesker for at overleve, og fnat og væggelus spredes på lignende måder. Væggelus og fnat bruger mennesker forskelligt. Væggelus spiser…

Væggelus eller flåter?

Hvad er forskellen mellem en skovflåt og en væggelus? Væggelus og flåter er begge tæger og kan ligne hinanden meget, men der er store forskelle i måden de lever og…

Væggelus og sygdomme

Væggelus bærer sygdomsorganismer, men det er aldrig bevist at væggelus har smittet mennesker og dyr med sygdomme. Nogle kilder fortæller, at væggelus smitter med spedalskhed, Q-feber og brucellose. Disse tilfælde…

Væggelus i dyner

Væggelus har en flad krop, som er ideel til at komme sig i smalle revner og små huller, som den kan finde i nærheden af det menneske, den suger blod…

Væggelus i topmadrasser

Væggelus bor på beskyttede, små steder, hvor de kan leve tæt og ikke blive opdaget. Væggelus bor især i små revner i soveværelset, og topmadrassen er ingen undtagelse. Skadedyrsangreb i…

Væggelus på kontorer

Væggelus findes i alle ender af landet, og i alle typer hjem og kontorer. Væggelus kan flyttes fra et hjem til et kontor med tasker, møbler og andre steder, hvor…

Væggelus i puder

Madrasser og puder er potentielle levesteder for væggelus. Der kan også være væggelusæg i puder, som gør det til et arnested for angreb fra væggelus. Ofte kan man finde spor…

Kan væggelus leve i kulde?

Væggelus og temperaturer Væggelus kan tilpasse sig kulde, og trives derfor under mange forskellige forhold. Væggelus er ikke kræsne i forhold til levesteder og blod, som de lever af. Så…

Kan man se døde væggelus?

Både voksne, nymfer og æg fra væggelus er synlige med det blotte øje. Det er sværere at se de døde insekter end de levende, men hvis man ser godt efter,…

Spiser myrer væggelus?

Der er mange insekter, der spiser væggelus. Det gælder blandt andre: Kakerlakker Myrer Edderkopper Tusindben Skarntæger Faraomyren er den myre, der er mest tilbøjelig til at spise væggelus. Hvis man…

Kan væggelus flyve?

Har væggelus vinger? Man mener, at væggelusens forfader har haft vinger, men det har den moderne væggelus ikke. Væggelus kan ikke hoppe eller flyve, og kan kun kravle og klatre…

Væggelus fælder

Virker fælder til væggelus? Væggelus er et af de mest frygtede insekter i husholdningen, fordi de er så svære at bekæmpe Derfor kommer der flere og flere midler og fælder…

Går væggelus i vinterhi?

Væggelus går ikke i hi på samme måde som mange andre smådyr gør om vinteren som et svar på vinteren kulde. Det giver mening, når man tænker på, at væggelus…

Spray mod væggelus

Boligejere, der har problemer med væggelus prøver ofte at købe insektgift for at dræbe væggelusene. Væggelus er resistente over for de fleste typer almindelige typer insektspray. Insektgiften kan også være…

Hopper væggelus?

Væggelus har ikke vinger eller specielt stærke ben, og kan i modsætning til for eksempel lopper ikke hoppe. Væggelus kan godt bevæge sig mellem mennesker og dyr, men de gør…

Økologisk bekæmpelse af væggelus

Problemet med naturlige og homøopatiske midler mod væggelus De fleste økologiske midler har ingen virkning over for væggelusangreb. De fleste hjemmelavede midler kan også kun bruges på afgrænsede områder. For…

Hvor store er væggelus?

Kan man se væggelus? En voksen væggelus er lige så stor som en æblekerne, og derfor kan man godt se dem uden forstørrelsesglas. Væggelus er nataktive og gode til at…

Hvordan spredes væggelus?

Tasker og personlige ejendele Væggelus spredes ved hjælp af mennesker, som regel i personlige ejendele såsom kufferter, tasker, punge, sportstasker og andre ting, man stiller tæt på sengen. De gemmer…

Hvor ofte spiser væggelus?

Man ved, at væggelus spiser om natten og gemmer sig om dagen. Ligesom mange andre insekter afhænger hyppigheden af måltiderne af flere faktorer, som for eksempel, hvor let tilgængelig værterne…

Insekter, der ligner væggelus

Den almindelige væggelus, kaldes også menneskevæggelusen, og foretrækker blod fra mennesker. Den ligner til forveksling den væggelus, der lever af flagermus og fugle. Alle væggelus hører til i familien Cimidicae,…

Hvordan forebygger man væggelus?

Væggelusangreb har ikke noget at gøre med, hvor rent der er i et hjem. Man kan sagtens få væggelus fra de bedste og reneste hoteller. Man kan reducere risikoen for…

Tips mod væggelus når du rejser

Der er flere ting, du kan gøre på rejsen, for at undgå at tage væggelus med hjem igen. Væggelus kan bo i alle typer af hoteller og moteller, uanset hvor…

Typer af væggelus

Den almindelige menneskevæggelus (Cimex lectularius) findes i hele verden. De små kryb er gode til at tilpasse sig mange forskellige klimaer, men bor helst i tempererede klimaer. Den tropiske væggelus…

Hvilke farver tiltrækkes væggelus af?

Undersøgelser viser, at væggelus foretrækker nogle farver frem for andre, når de leder efter mad og gemmesteder. Man har fundet ud af, at væggelus foretrækker rød og sort frem for…

Lugt fra væggelus

Hvordan lugter væggelus? Væggelus kan komme ind i et hjem fra flere forskellige måder, blandt andet ved at sætte sig fast i menneskers tøj og tasker. Når først man har…

Hvilke temperaturer dræber væggelus?

Kan varme eller kulde slå væggelus ihjel? Væggelus er følsomme over for ændringer i temperaturen, men man kan ikke bekæmpe væggelus ved at slukke for varmen om vinteren. Temperaturen skal…

Hvor gemmer væggelus sig?

Hvor gemmer væggelus sig om dagen? Væggelus spiser om natten, hvor de finder et menneske og suger blod. Når mennesker sover, forlader væggelusene deres gemmesteder og kommer frem for at…

Væggelusangreb

Væggelus er aktive om natten. De er små og flade og gode til at gemme sig i løbet af dagen. De gemmer sig i klædeskabe, madrasser, sengerammer, sengetøj, møbler og…

Sådan finder du væggelus

Det kan være svært at finde væggelus, fordi de er små og gemmer sig i små revner og huller. Ofte finder man spor efter væggelus i madrasser og sengetøj. Væggelus…

Hvordan ser væggelus ud?

Væggelusen er lille, flad og oval. Kroppen har en brun farve, som bliver mere rødlig, når væggelusen har spist. Væggelusen har ingen vinger, men har små aftegninger af vinger på…