//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Bekæmpelsesmidler til væggelus · Væggelushunde

Rengøring
Væggelus kan desværre godt trives, selv om lokalerne er helt rene. Grundig rengøring og støvsugning kan fjerne en del af dyrene, men ikke udrydde dem fuldstændigt. Bare der er et par enkelte stykker tilbage, vil bestanden hurtigt vokse igen. Det er imidlertid klart, at det er lettere at gennemføre en effektiv bekæmpelse i rene og ryddelige lokaler.

Planteprodukter
I tidens løb har man anvendt mange forskellige planteprodukter mod væggelus. Peber, eukalyptus, mynte, porse og hamp er bare nogle af dem. Den almene opfattelse er, at midler, der stammer fra naturen, er helt ufarlige, men det passer ikke. Nogle af de farligste gifte er faktisk ’naturlige’. Tænk blot på stoffer som nikotin og stryknin. Den vigtigste plantebaserede insektgift har i mange år været pyrethrin, der udvindes af nogle tropiske krysantemum-arter. Pyrethrin har mange gode egenskaber – det virker hurtigt, er relativt ufarligt at bruge og forsvinder hurtigt fra omgivelserne igen.

Syntetiske insektgifte
I tidens løb har man fremstillet en del insektgifte baseret på pyrethrins sammensætning, de syntetiske pyrethroider, som har været et vigtigt middel i kampen mod væggelusene. I 2008 viste et hold forskere fra Skadedyrlaboratoriet ved Aarhus Universitet imidlertid, at væggelusebestandene har udviklet udbredt resistens over for disse midler, hvis virkning dermed er begyndt at svigte.

I starten af 1940’erne kom de første syntetiske insektgifte på markedet, og optimismen var stor. Et af de første var det velkendte DDT. Nu kunne man relativt let og effektivt bekæmpe en lang række skadedyr, heriblandt væggelus. Som bekendt viste der sig dog hurtigt problemer med brugen af disse midler. Et af dem var, at insekterne udviklede resistens, hvilket man i starten imødegik ved at udvikle nye midler. Efterhånden blev man også klar over stoffernes påvirkning af naturen og de mange uønskede bivirkninger på mennesker, der blev udsat for dem. De fleste insektgifte til bekæmpelse af væggelus i boliger er efterhånden blevet fjernet fra markedet, således at man i dag står uden et virkelig effektivt middel.