//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Bid fra væggelus eller bid fra myg? · Væggelushunde

Man kan skelne mellem et bid fra en væggelus og et myggestik på flere parametre. Der er forskel på, hvor på kroppen insekterne bider, og mønstret på biddene.

Generelle symptomer på bid

Myggestik er som regel hævede, røde stik, som opstår få minutter efter et bid. I ekstreme tilfælde kan man få små blå mærker i myggestikkene. Man får oftest myggestik ved skumringstid og om aftenen. Myggestik sidder rundt omkring på tilfældige steder på kroppen, som ikke er dækket af tøj.

Væggelusbid kan se ud på mange forskellige måder, fordi der er stor forskel på, hvordan huden reagerer på at blive bidt af det blodsugende insekt. Det mest almindelige er dog, at huden bliver rød og irriteret. I sjældne tilfælde kan man få hævede og betændte områder nogle dage efter et bid fra en væggelus. Væggelusbid sidder næsten altid på hænder, håndled, arme, fødder, ankler, halsen eller andre steder, som ikke er dækket af tøj om natten. Væggelusen bider ofte i et mønster, som er en linje eller en cirkel.

Overfølsomhed over for bid

De fleste mennesker bliver mindre følsomme over for myggestik, efterhånden, som man bliver stukket mange gange. Derfor ser man også ofte, at børn er mere overfølsomme over for myggestik end voksne.

Det modsatte er oftere tilfældet med bid fra væggelus. Jo flere gange, man bliver bidt, jo mere reagerer huden på biddene. Det er ikke sikkert, at man opdager, hvis man er blevet bidt én enkelt gang af en væggelus, men hvis flere væggelus bider mange gange, så er der større risiko for at man udvikler kløe og en allergisk reaktion, der kan ligne nældefeber.

Andre karakteristika

En væggelus suger ofte mere blod, end den faktisk kan indtage, og derfor er det typisk at se små blodspor i sengetøj, når en væggelus har været på spil.

Både myg og væggelus har præferencer i blod og værter, og derfor kan man ofte opleve at en person i husstanden bliver bidt konstant, mens en anden bliver helt ignoreret af de små blodsugere.

Forskelle i livscyklus

Myg gennemgår det, der hedder fuldstændig metamorfose, som er meget anderledes end den metamorfose, som en væggelus gennemgår. Den fuldstændige metamorfose består af flere stadier – æg, larve, puppe og voksen myg. Det er kun hunmyggen, der suger blod.

Væggelusen gennemgår til gengæld en ufuldstændig metamorfose. Det betyder, at væggelusen gennemgår tre livsfaser – æg, nymfe og voksen væggelus. Både hanner og hunner suger blod.

Sygdomssmitte

Myg er kendt for at sprede en lang række sygdomme, som kan smitte mennesker og dyr.

Det er aldrig blevet bevist, at væggelus spreder sygdomme til mennesker eller dyr.

Både myggestik og bid fra væggelus skal holdes rene, og man skal undgå at klø og kradse i biddene. Man kan risikere at få infektioner i biddene, hvis man ikke overholder de to simple råd.

Husk at kontakte en skadedyrsbekæmper, hvis du oplever bid og angreb fra væggelus og andre skadedyr.