fbpx

Alle insekter, derunder væggelus har et fast hudskelet, der forhindrer dem i at vokse gradvist. Derfor må de vokse i etaper og skifte hud flere gange i løbet af udviklingen. For hver gang bliver de en smule større.

Insekter kan udvikle sig på to radikalt forskellige måder. Nogle af dem gennemgår en fuldstændig forvandling. Et godt eksempel herpå er sommerfuglen, hvor der ud af ægget kommer en larve, der slet ikke ligner det voksne insekt. Larven gennemgår et puppestadium, hvor den fuldstændige forvandling til den voksne sommerfugl foregår.

Hos andre insekter, blandt andet væggelusene, ligner de små væggelus, der kommer ud af æggene, i store træk de voksne. Man kan kalde den udvikling, som de gennemgår, for en ufuldstændig forvandling.

For væggelusens vedkommende sker forvandlingen gennem fem nymfestadier. For hvert hudskifte bliver nymferne større og kommer mere og mere til at ligne de voksne.

Væggelusenymferne skal have et måltid blod mellem hvert hudskifte.

Evolutionsskema for væggelus
Evolutionsskema for væggelus