fbpx

Undersøgelser viser, at væggelus foretrækker nogle farver frem for andre, når de leder efter mad og gemmesteder. Man har fundet ud af, at væggelus foretrækker rød og sort frem for gul, orange, grøn og lilla.

Væggelus foretrækker røde og sorte farver, fordi de bedre kan gemme sig i farver, som minder om den selv. Væggelusen er rød-brun og gemmer sig derfor bedst fra rovdyr i rødbrune og sorte farver.

Gul og grøn afskrækker væggelus, fordi de har svært ved at gemme sig i den slags lyse, klare farver.

Man kan i undersøgelserne se en forskel i præferencer af farverne i forhold til væggelusens køn, sult og alder.

Farvepræferencer i forhold til køn

Hunner foretrækker levesteder med kortere bølgelængder såsom lilla og violet. Hunnerne lægger flere æg, når de bor op ad blå, rød og sorte farver frem for andre farver.

Hanner foretrækker levesteder i farver, som har længere bølgelængder såsom rød og sort.

Farvepræferencer i forhold til sult

Præferencerne for orange og violette farver er større, når væggelusen er mæt, end når den er sulten.

Farvepræferencer i forhold til alder

Væggelusnymfer foretrækker forskellige farver i hvert af de fem nymfestadier. Det viser deres udvikling af syn gennem de fem stadier. I de første nymfestadier kunne man ikke se, at de foretrækker nogle farver frem for andre, og i det sidste nymfestadie var præferencerne ligesom de voksnes.

Hvorfor er farverne vigtige?

Undersøgelserne viser, at væggelus foretrækker nogle farver frem for andre. Det kan give skadedyrsbekæmpere en fordel, når de skal inspicere et hjem og bekæmpe væggelusene.