//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Hvor ofte spiser væggelus? · Væggelushunde

Man ved, at væggelus spiser om natten og gemmer sig om dagen.

Ligesom mange andre insekter afhænger hyppigheden af måltiderne af flere faktorer, som for eksempel, hvor let tilgængelig værterne og dermed maden er. Hyppigheden af måltiderne afhænger også af hvor stor væggelusbestanden er og hvilke forhold de har bosat sig under.

En voksen væggelus spiser cirka en gang om ugen, men man kan ikke forudsige præcis hvornår, fordi de spiser, når de har behov for det, og når der er en vært tilgængelig.

Væggelusens livscyklus

Væggelus gennemgår tre livsfaser – æg, nymfe og voksen. I nymfefasen er der fem stadier, væggelusen skal igennem. For hver af de fem nymfestadier skal væggelusen spise blod en gang.

Den voksne hun har brug for blod for at kunne lægge æg, og hun kan lægge mere end 120 æg i sin levetid.

Det tager typisk en væggelus fem uger at gå fra æggefasen til at blive voksen.

En væggelus kan leve uden mad i mellem 20 og 400 dage alt efter luftfugtighed og temperaturen i omgivelserne. Hvis væggelusen bor i et almindeligt hjem med stuetemperatur, kan den højst overleve fem måneder uden at spise blod.