//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Hvordan får man væggelus? · Væggelushunde

Nogle gange går der lang tid, fra væggelusene er kommet ind i boligen, til man opdager, at de er der. Derfor kan man undre sig over, hvor de er kommet fra.Nogle af de vigtigste årsager til smitte med væggelus ser du herunder.

  • Man har haft besøg af en person, der har haft dem med i sin bagage.
  • Man har selv boet på f.eks. et hotel eller et vandrehjem, hvor der har været væggelus, og de har så gemt sig i ens bagage.
  • Væggelusene er kravlet ind fra nabolejligheden, f.eks. gennem sprækker ved panelerne eller ved rørgennemføringer.
  • Man har måske købt et møbel på et loppemarked eller fundet et i en container, og i dette møbel har der skjult sig væggelus.
  • Væggelus fra flagermus eller fugle kan undertiden søge ind i boligen. Det sker især, hvis deres naturlige værtsdyr forsvinder fra ejendommen, så væggelusene må suge blod andetsteds.

Hvordan du IKKE kan få væggelus

  • Væggelus lever ikke frit i den danske natur, så de kommer ikke ind i boligen udefra.
  • De indføres ikke med gæster, hvis disse ikke har bagage eller bohave med – de sidder nemlig kun på os, mens de suger blod.
  • Væggelus indføres ikke med hunde eller katte.
Skema med oversigt over højsæson for væggelus
Skema med oversigt over højsæson for væggelus.