//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Hvor længe kan en væggelus forblive inaktiv? · Væggelushunde

Væggelus har ligesom mange andre insekter mulighed for at gå i en tilstand, der minder om hi, hvis omgivelserne bliver kolde og der er lidt eller ingen mad i en periode. Den tilstand kaldes diapause.

Meningen med diapause er, at væggelusen lagrer sin energi og sparer på det ved at nedsætte sit stofskifte. På den måde kan væggelusen leve længere, indtil der igen er omgivelser og mad til at formere sig.

Væggelus går sjældent i diapause, fordi de oftest lever i hjem, som er opvarmede og beboede året rundt.

Hvis temperaturen i væggelusens levested falder til under 15 grader, hæmmes væggelusens aktivitetsniveau.

Kulde og væggelus

Væggelus er modstandsdygtige over for kulde og de voksne væggelus kan overleve et helt år uden at spise, mens nymferne kan overleve i månedsvis uden blod. Selvom væggelus går i diapause, så kan de ikke overleve, hvis temperaturen kommer under tyve frostgrader i mere end fire dage.