//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Disse forhold er gode betingelser for væggelus → Væggelushunde .dk
Hvilke betingelser er gode for væggelus?

De bedste betingelser for væggelus er, når temperaturen er 27 grader celsius. Ved denne temperatur tager det kun 1 måned for et æg at udvikle sig til voksen. Ved stuetemperatur omkring 20 grader celsius tager det cirka 2 måneder. Kommer temperaturen ned omkring 14 grader celsius går udviklingen i stå.

Væggelusens liv og udvikling afhænger i høj grad af omgivelsernes temperatur. I modsætning til for eksempel visse natsværmere og humlebier, der til en vis grad kan hæve kropstemperaturen ved at bevæge vingerne, bliver væggelus nødt til at klare sig med den temperatur, der nu engang er til stede i omgivelserne.

Den ideelle temperatur og dermed de mest optimale forhold for væggelusene er ca. 27 grader C. Her fungerer deres stofskifte optimalt, og udviklingen fra æg til voksen lus tager omkring en måned.

Bliver temperaturen lavere, går udviklingen langsommere. Ved stuetemperatur tager udviklingen således ca. to måneder, og under køligere forhold, eller hvis der er mangel på føde, kan nymferne være helt op til et år om at blive voksne. Hvis temperaturen kommer under 14 grader C, går udviklingen helt i stå. Ved denne temperatur går de voksne væggelus i en slags dvale, men de kan trods alt overleve længe.

Så selv om et hus har stået ubeboet og køligt i lang tid, kan man stadig støde på levende væggelus der.

Væggelus kommer oprindeligt fra et subtropisk miljø, så de har ikke noget forsvar over for lave temperaturer. Ved -10 grader C kan de overleve en lille uges tid, men ved ophold i en dybfryser (ca. -18 grader C) overlever de højst i en uge.

Omvendt skal temperaturen kun op på ca. 45 grader C i en halv times tid for at slå væggelusene ihjel.