//eu.cookie-script.com/s/50d14cb47efacde69f9d3757004d5b11.js Typer af væggelus · Væggelushunde

Den almindelige menneskevæggelus (Cimex lectularius) findes i hele verden. De små kryb er gode til at tilpasse sig mange forskellige klimaer, men bor helst i tempererede klimaer.

Den tropiske væggelus (Cimex hemipterus) lever også hos og af mennesker, men foretrækker et mere tropisk klima som for eksempel i Florida, USA.

Flagermusvæggelusen (Cimex adjunctus) findes i flere slags klimaer, og spiser hovedsageligt blod fra flagermus. De kan dog spise blod fra mennesker, hvis flagermus ikke længere bor i nærheden af væggelusens levested.

Fjerkrævæggelusen (Haematosiphon inodora) ligner meget den almindelige væggelus, men findes ofte på gårde med fjerkræ. De foretrækker blod fra fugle. Denne type væggelus finder man især i Nordamerika.

Det er vigtigt at undersøge præcis hvilken type væggelus, man står over for, da man ellers risikerer at gøre skaden værre, når man skal bekæmpe dem. Derfor skal man kontakte en skadedyrsbekæmper.