fbpx

Væggelus bærer sygdomsorganismer, men det er aldrig bevist at væggelus har smittet mennesker og dyr med sygdomme. Nogle kilder fortæller, at væggelus smitter med spedalskhed, Q-feber og brucellose. Disse tilfælde er dog ikke bevist og kun dårligt dokumenterede.

Man ved til gengæld, at sekundær infektion kan være resultatet af, at man ikke holder området med bid og udslæt rent, eller hvis man kradser hul på områder med bid. I de tilfælde kan biddene hæve op og blive betændte. Risikoen for infektion er størst ved børn og ældre, hvor immunforsvaret ikke er stærkt. Man har også set tilfælde, hvor personer har fået alvorlige allergiske reaktioner af væggelusbid, hvor lægehjælp var nødvendigt.

De største risici ved væggelus er hudirritation eller de psykologiske følger, som kan resultere i angst, søvnmangel eller stress. Ofte kan man ikke se bid fra væggelus før flere dage efter, at man er blevet bidt. Nogle mennesker reagerer slet ikke på bid, og i de tilfælde kan man slet ikke se, at man er blevet bidt. I ekstreme tilfælde kan man få store røde plamager efter et eller flere bid. De røde plamager vil dog aftage i størrelse af sig selv.

Bid fra væggelus irriterer ofte huden, og kan give betændelse, der ligner vabler. Det er vigtigt at fortælle, at hudirritation kan skyldes andet end skadedyr.

Hvis du oplever bid eller andre hudreaktioner, skal du kontakte din læge. Hvis du har væggelus skal du tage kontakt til en professionel skadedyrsbekæmper for at få den rigtige hjælp.